Psychodiagnostika

Psychodynamická diagnostika osobnosti s využitím projektivních technik, psychodiagnostika intelektových schopností a kognitivních (poznávacích) funkcí a jejich případných deficitů. 

Výsledky je možné uplatnit v poradenské činnosti při výběru povolání, posouzení vhodnosti pracovníka pro danou profesi nebo pozici a podobně.